VOP

Všeobecné obchodné podmienky, aké vám žiadna PPC reklamná agentúra neposkytne 🙂

Ako prevádzkovateľ webu AntiAgentura.sk…

  • obchodné meno: Roman Plencner
  • info@antiagentura.sk
  • +421 904 987 044
  • IČO: 44465980, DIČ: 1034555544
  • neplatca DPH (registrovaný k DPH podľa § 7a)
  • sídlo = poštová a fakturačná adresa: Bruty 32, 94355 Bruty, SR
  • číslo živnostenskej registrácie: 460-24431, OÚ Štúrovo, odbor živn.podnikania

… a ako poskytovateľ reklamných a marketingových služieb prezentovaných na tomto webe vám garantujem nasledovné obchodné podmienky pre vytváranie, správu a optimalizáciu reklamných kampaní:

1. Záruka spokojnosti. Ak sa počas prvých 30 dní od začiatku spolupráce rozhodnete spoluprácu so mnou z akéhokoľvek dôvodu ukončiť a písomne (e-mailom) mi to oznámite (na moju adresu: info@antiagentura.sk), vrátim vám bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní plnú sumu fakturovanú za moje služby = teda za vytvorenie, správu a optimalizáciu reklamných kampaní.

2. Cieľom spolupráce je získať vám prostredníctvom PPC reklamných kampaní viac objednávok a zákazníkov a dostať kampane do zisku. Zmyslom spolupráce je zvýšiť vaše zisky z vášho firemného webu alebo e-shopu, na ktorý privádzame cielenú návštevnosť z reklamných kampaní.

3. Klientom = platcom DPH fakturujem len vytvorenie, správu a optimalizáciu kampaní. Kredit do reklamných systémov si budete hradiť sami priamo v reklamnom systéme (AdWords, FB Ads, Etarget), ak sa nedohodneme inak.

4. Klientom = neplatcom DPH (ktorí nemajú žiadnu formu registrácie k DPH) fakturujem služby vrátane kreditu do reklamných systémov (AdWords, FB Ads, Etarget), ktorý za vás po prijatí platby uhradím do reklamného systému. V AdWords vytváram pre každého klienta neplatcu DPH samostatný reklamný účet pre jeho kampane, vedený na moje IČO a DIČ DPH, do ktorého má klient prístup na zobrazenie. Tento kredit nespadá do záruky uvedenej v bode 1 a je nevratný.

5. Prijímam len takých klientov, o ktorých som presvedčený:

  • že je pre nich PPC reklama (AdWords, FB Ads, Etarget) vhodná a majú vzhľadom na svoj biznis a konkurenčnosť šancu na úspech v PPC reklame, pričom za úspech považujem ziskovosť reklamných kampaní,
  • že pre nich budú moje služby skutočným prínosom v ich podnikaní,
  • a že nie sú priamymi konkurentmi mojich terajších klientov.

Neprijímam klientov s pochybnými obchodnými a zárobkovými modelmi.

6. Nepoužívam žiadne výpovedné lehoty. Spolupráca trvá dovtedy, kým je obojstranne výhodná. Ukončiť spoluprácu môžete kedykoľvek s okamžitou platnosťou, písomne (e-mailom) na moju adresu (info@antiagentura.sk).

7. Pre úspech vašich kampaní spravím maximum, a to bez ohľadu na výšku vášho reklamného rozpočtu a objem mnou fakturovaných služieb. Vyhradzujem si však právo spoluprácu ukončiť kedykoľvek, ak sa presvedčím že zo závažných dôvodov nie je možné a/alebo vhodné v spolupráci naďalej pokračovať. Ak ukončím spoluprácu z mojej strany pred skončením fakturovaného obdobia (služby fakturujem raz mesačne na obdobie 1 mesiaca = fakturované obdobie je vždy uvedené na faktúre), vrátim vám plnú mnou fakturovanú sumu za nedokončené fakturované obdobie.

Tieto obchodné podmienky sa týkajú výhradne služby „vytvorenie, správa a optimalizácia reklamných kampaní„. Pre akékoľvek iné služby sa podmienky dohodnú vždy individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte.

Teším sa na spoluprácu,

Roman Plencner,

AntiAgentura.sk.

Platné od 17.9.2018.

AntiAgentúra nie je agentúra

Aj preto sa snažíme viac 🙂

Máte záujem?